Menu

Do właścicieli gruntów

Do właścicieli gruntów

Czego szukamy?

Szukamy gruntów w celu rozwoju projektów fotowoltaicznych, farm wiatrowych, projektów hybrydowych, a także magazynów energii.

Jeżeli jesteś właścicielem gruntu o powierzchni co najmniej 1 hektara w przypadku elektrowni fotowoltaicznej lub gruntu o powierzchni co najmniej 0,7 hektara w przypadku farmy wiatrowej i szukasz atrakcyjnego przeznaczenia dla swoich gruntów, sprawdź co możemy Ci zaproponować w ramach współpracy oraz jak się z nami skontaktować.

Farmy fotowoltaiczne budujemy na obszarach otwartych i niezalesionych, z możliwie najwyższym stopniem średniorocznego nasłonecznienia. Preferujemy grunty rolne klasy: IVa, IVb, V, VI, a nawet nieużytki rolne.

Podobnie jak w przypadku farm fotowoltaicznych – farmy wiatrowe również lokuje się na terenach otwartych i niezalesionych. Dodatkowym czynnikiem, wpływającym na kształt takiej farmy jest lokalna zabudowa mieszkaniowa. Elektrownie wiatrowe muszą być umieszczone w odległości niemniejszej niż 700 m od wspomnianej zabudowy. Przeszkody nie stanowi natomiast działka, w pobliżu której zaplanowano lub wybudowano inną farmę wiatrową.

Jeżeli jesteś właścicielem właśnie takiego gruntu, i chciałbyś go wydzierżawić, skontaktuj się z nami.

 

 

 

Korzyści, jakie możemy Państwu zaproponować:

  • Alternatywne źródło dochodów, bez nakładu dodatkowej pracy i czasu;
  • Dodatkowe źródło długotrwałych dochodów;
  • Dywersyfikacja przychodów: zarobek niewrażliwy na klęski nieurodzaju;
  • Zaangażowanie przedsiębiorstw lokalnych w proces budowy;
  • Dodatkowe zlecenia, np.: koszenie trawy lub czyszczenie paneli fotowoltaicznych;
  • Udział w powstawaniu czystych źródeł energii w Polsce;
  • Realny wpływ na zapewnienie czystej energii przyszłym pokoleniom.

 

 

domrel

 

Sprawdź wymagania

 

Wymagania dla nieruchomości pod elektrownie wiatrowe

pokaż więcej +

powierzchnia działki:
brak minimalnej powierzchni

profil terenu:
brak konkretnych wymogów

lokalizacja:
teren oddalony od pobliskiej zabudowy mieszkaniowej na min. 700 m, teren oddalony od lasów na ok. 200 m

wykluczenia:
teren nie jest obszarem chronionym, np. nie podlega pod program ochrony Natura 2000

Wymagania dla nieruchomości pod farmy fotowoltaiczne

pokaż więcej +

powierzchnia działki:
od 2 – 50 ha

odległość do elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia lub stacji transformatorowej (110 kV) – GPZ:
500 m, dla działek o powierzchni od 2 – 9 ha, do max 5 km dla działek od 10 – 50 ha

klasa gruntu:
IV, V albo VI (bez gruntów organicznych, grunty tylko pochodzenia mineralnego, bez gruntów określonych jako Ls w EGiB)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu:
tylko powierzchnie z przeznaczeniem w MPZP pod inwestycje OZE

bez Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu:
tak, rozwijamy projekty bazując na decyzji o warunkach zabudowy

profil terenu:
najlepiej płaski;

wykluczenia:

– grunty skażone;
– złoża surowców naturalnych;
– leśne tereny chronione;
– tereny zalewowe;

ograniczenia wynikające z infrastruktury technicznej uwidocznione na mapie:

– istniejąca infrastruktura (gaz, wodociągi, rurociągi itp.), napowietrzne linie energetyczne (nie wykluczają lokalizacji PV),
– strefy ochrony konserwatorskiej,
– istniejące formy ochrony przyrody;

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

 

    * pole obowiązkowe