MENU

1/2/2010 (rozstrzygnięty)

Zamawiający

EW Czyżewo Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12c/1

71-502 Szczecin

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż turbin wiatrowych dla „Zespołu elektrowni wiatrowych Czyżewo”, składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o mocy łącznej 6 MW, zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki, województwo lubuskie.

Numer przetargu

1/2/2010

Miejsce i termin składania ofert

EW Czyżewo Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12c/1

71-502 Szczecin

 

do dnia 28.09.2010 r. do godziny 09:00

Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony pisemny

Podstawa prawna

art. 70 1 do 70 5 Kodeksu cywilnego.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.).

Kryteria oceny ofert

wyłącznie kryterium ceny i współczynnika inwestycyjnego

Miejsce i termin otwarcia ofert

EW Czyżewo Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12c/1

71-502 Szczecin

 

w dniu 28.09.2010 r. o godzinie 10:00

Osoba do kontaktu z wykonawcami

Jan Zysk

tel. +48 91 812 2105

e-mail: j.zysk@domrel.pl

Obowiązujący język

język polski lub angielski

 

Termin realizacji zamówienia

260 dni od daty podpisania umowy

Warunki przetargu

Warunki przetargu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zawiadomienia

Rozsztrzygnięty
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.