MENU

4/2010 (rozstrzygnięty)

Zamawiający

EW Czyżewo Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12c/1

71-502 Szczecin

Przedmiot zamówienia

budowa dróg i placów montażowych oraz budowa fundamentów elektrowni wiatrowych dla „Zespołu elektrowni wiatrowych Czyżewo”, składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda, o mocy łącznej 6 MW, zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie , powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie.

Numer przetargu

4/2010

Miejsce i termin składania ofert

EW Czyżewo Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12c/1

71 – 502 Szczecin

03.12.2010, do godziny 09:00

Tryb udzielenia zamówienia

przetarg nieograniczony pisemny

Podstawa prawna

art. 70 1 do 70 5 Kodeksu cywilnego.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.).

Kryteria oceny ofert

wyłącznie kryterium ceny

Miejsce i termin otwarcia ofert

EW Czyżewo Sp. z o.o.

ul. Odzieżowa 12c/1

71-502 Szczecin

w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 10:00

Osoba do kontaktu z wykonawcami

Jan Zysk

tel. +48 91 812 2105

e-mail: j.zysk@domrel.pl

Obowiązujący język

język polski

Termin realizacji zamówienia

150 dni od daty podpisania umowy

Wadium

wadium w wysokości 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Dokumentacja przetargowa

Warunki przetargu

Załącznik nr I

Załącznik nr II

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna i przedmiar robót wysyłane na wniosek zainteresowanych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi aktualizacja z dnia 30.11.2010 r.

Zmiana treści warunków zamówienia

Zmiana treści warunków zamówienia z dnia 01.12.2010 r.

Zawiadomienia

Rozsztrzygnięty
XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.