MENU

Korzyści z energii wiatrowej

 1. Wiatr jest niewyczerpalnym i odnawialnym źródłem energii, dzięki temu oszczędza się na wyczerpujących się zasobach paliwowych.

 2. Redukcja emisji So2, NOx, CO2 oraz pyłów, dzięki czemu znacznie poprawia się jakość powietrza.

 3. Uniknięcie powiększania się efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 4. W przeciwieństwie do konwencjonalnych elektrowni nie powstają odpady gazowe ani stałe, odory czy ścieki. Nie zanieczyszcza się wód ani gleby, nie degraduje się terenu, nie ma strat w obiegu wody.

 5. Poprzez wykorzystanie wiatru nie odnotowuje się spadku wód podziemnych, jaki ma miejsce np. przy wydobyciu węgla.

 6. Zastosowane technologie nie są ryzykowne, jak np. awaria reaktora w przypadku elektrowni atomowej.

 7. Elektrownie wiatrowe nie wymagają dużych powierzchni w przeciwieństwie do kopalni, elektrowni konwencjonalnych czy dróg transportowych surowców.

 8. Elektrownie wiatrowe mają najmniejszy wpływ na ekosystemy.

 9. Rozwój nowych technologii, innowacje techniczne.

 10. Dywersyfikacja źródeł energetycznych i zmniejszenie uzależnienia od importowanej energii, a co się z tym wiąże – bezpieczeństwo energetyczne.

 11. Wzrost gospodarczy.

 12. Nowe miejsca pracy, rozwój istniejących przedsiębiorstw.

 13. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury.

 14. Aktywizacja regionów i ich rozwój.

 15. Generowanie przychodów dla kraju, gmin, samorządów i przedsiębiorstw, nowe wpływy podatkowe.

 16. Elektrownie wiatrowe są niezależne od rosnących cen paliw.

 17. Niskie koszty eksploatacyjne.

 18. Regulacja cen drożejącej energii wytwarzanej przez elektrownie konwencjonalne.

 19. Elektrownie wiatrowe mogą istnieć nie wykluczając innego użytkowania terenu, jak np. rolnictwa.

opracowała: Katarzyna Gawlik (źródło:PSEW, PiGEO)

imgp4544_600_01

XNie pokazuj tego powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.